Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ζητούνται Στέγες προς Ενοικίαση


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ"

Ένα νέο πρόγραμμα πράσινης επιχειρηματικότητας
από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και την Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., βασικός διαχειριστής των περισσότερων βιομηχανικών περιοχών της χώρας, ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες.

Το νέο προϊόν "Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες" παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το προϊόν αυτό εντάσσεται στους άξονες δράσης που εξήγγειλε πρόσφατα ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς από κοινού με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης.

Ο ρόλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στο Νέο Πρόγραμμα 

Συγκεκριμένα, ο ρόλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στο νέο αυτό πρόγραμμα είναι να αξιολογεί το δυναμικό της κάθε βιομηχανικής στέγης και τη δυνατότητά της να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά, να εκπονεί το επιχειρηματικό σχέδιο, να επιλέγει τον καταλληλότερο εξοπλισμό,να φροντίζει για την απρόσκοπτη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο, καθώς και να πιστοποιεί την ποιοτική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς στο Νέο Πρόγραμμα

Η Τράπεζα Πειραιώς θα βρίσκεται δίπλα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του συστήματος μέσω ενός νέου ανταγωνιστικού τραπεζικού προϊόντος ενώ παράλληλα θα προσφέρει και ένα ειδικό ασφαλιστικό πακέτο.

Τι προσφέρει στις επιχειρήσεις το προϊόν "Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες"
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη στέγη μίας επιχείρησης.
 • Tη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς, με ένα ειδικά διαμορφωμένο ελκυστικό πακέτο.
 • Τον οικονομοτεχνικό έλεγχο για λογαριασμό της επιχείρησης, δηλαδή τον έλεγχο οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, την επάρκεια της στατικής κατασκευής του κτιρίου και την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Την προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και για την υπογραφή των απαιτούμενων Συμβάσεων με τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ. 
 • Την έκδοση της Έγκρισης Επέκτασης Σκοπού από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (για όσες επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός ΒΙ.ΠΕ.).
 • Τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.
 • Τον έλεγχο και πιστοποίηση του συστήματος. 
 • Την ασφάλιση του συστήματος.
 • Τη συντήρηση του συστήματος (εφόσον το επιθυμεί η επιχείρηση).

Οφέλη για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες επιχειρήσεων. Για συστήματα ισχύος έως 1 μεγαβάτ (MWp) σε στέγες δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει μία επιχείρηση είναι να πάρει μία προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), μία έγκριση μικρών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία και να υπογράψει μία 20ετή σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Σε όλα αυτά τα βήματα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. θα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για να τις διευκολύνει.

Με βάση τη νομοθεσία, κάθε κιλοβατώρα που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα, πωλείται στο δίκτυο έναντι 0,40-0,45 €/kWh, μία τιμή που είναι εγγυημένη από το νόμο για μια εικοσαετία. Έτσι, η επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα θα έχουν ένα σημαντικό εγγυημένο ετήσιο έσοδο.

Παραδείγματα επενδύσεων

Παράδειγμα 1: Επένδυση ύψους 280.000 € με συμμετοχή της επιχείρησης κατά 25% και δεκαετή δανεισμό του υπόλοιπου 75%. Απαιτείται κατά μέσο όρο επιφάνεια στέγης περί τα 800 τ.μ.

Παράδειγμα 2: Επένδυση ύψους 1.350.000 € με συμμετοχή της επιχείρησης κατά 20% και δεκαετή δανεισμό του υπόλοιπου 80%. Απαιτείται κατά μέσο όρο επιφάνεια στέγης περί τα 4.000 τ.μ.

Μια πρωτοβουλία με διπλό νόημα
Με το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτρέπει την έκλυση ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Κάθε κιλοβάτ φωτοβολταϊκών στη στέγη μιας επιχείρησης (7-15 τετραγωνικά μέτρα στέγης ανάλογα με την τεχνολογία φωτοβολταϊκών που θα επιλεχθεί) αποτρέπει την έκλυση ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που θα χρειαζόταν 100 δέντρα για την απορρόφησή της.

Που μπορεί να απευθυνθεί μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση
 • Στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
 • Στα Περιφερειακά Γραφεία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
 • Στο κατάστημα Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς (Πανεπιστημίου 18, Αθήνα, τηλ. 210 3739034-6)
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση greenbanking@piraeusbank.gr
 • Στις ιστοσελίδες www.etvavipe.gr και www.piraeusbank.gr